อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่ https://thaitodaynews.net/2020/05/16/

mediaขอบคุณเว็บไซต์ thaitodaynews.net ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวให้กับ Selene Mask